Przedsiębiorstwa / Jednostki organizacyjne/ Komórki

1. Szpital

2. Przychodnie Specjalistyczne

3. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

4. Zakład Opieki Zdrowotnej Pogotowie Ratunkowe

5. Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej