DZP-18-2023 Zakup energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

nr sprawy DZP-18-2023SPECYFIKACJAWARUNKÓW ZAMÓWIENIAw postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.), zwaną dalejustawą, pn.:„Zakup energii elektrycznejdla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży”

DZP-ZO-19-2023 Zakup osprzętu do laparoskopu na Bloku Operacyjnym SPZZOZ szpital w Iłży

DZP-ZO-19-2023 Zakup osprzętu do laparoskopu na Bloku Operacyjnym SPZZOZ szpital w Iłży ZAPYTANIE OFERTOWESamodzielny Publiczny Zespół Zakładów w Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży zaprasza do złożeniaoferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 PLN netto, doktórego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. … Dowiedz się więcej

Dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży DZP-ZO-18-2023

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 PLN netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) na: „Dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego … Dowiedz się więcej