Statut jednostki

Uchwała nr 178/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu – Statut SPZZOZ  Szpital w Iłży z dn. 22.06.2012