Telefony

ADMINISTRACJA
Administracja48 368 17 00
Sekretariat48 368 17 01
Dyrektor Naczelny48 368 17 01
Naczelna pielęgniarka48 368 17 04
Główna księgowa48 368 17 05
Księgowość48 368 17 06
Zamówienia publiczne48 368 17 09
Organizacyjny48 368 17 10
Kadry48 368 17 11
Statystyka48 368 17 16
Kierownik statystyki48 368 17 17
Kierownik Działu Technicznego48 368 17 21
Stanowisko administracyjne48 368 17 22
Stan. Techniczno – gospodarcze48 368 17 23
Warsztat48 368 17 24
Magazyn48 368 17 25
Informatyk48 368 17 29
SZPITAL
Apteka48 368 17 26
Sterylizacja48 368 17 28
RTG48 368 17 32
Dział Higieny48 368 17 37
Pogotowie48 368 17 36
ODDZIAŁY SZPITALNE
Izba Przyjęć48 368 17 30
Dział Ginekologiczno – Położniczyz opieką nad noworodkiem
Dział ginekologiczno – położniczy z opieką nad noworodkiem – Ogólny48 368 17 60
Dyżurka pielęgniarek48 368 17 61
Pielęgniarka Oddziałowa48 368 17 62
Lekarz / Ordynator48 368 17 63
Sekretariat48 368 17 65
Ginekologia / noworodki48 368 17 66
DZIAL WEWNĘTRZNY
Sekretariat48 368 17 75
Dyżurka pielęgniarek48 368 17 71
Pielęgniarka oddziałowa48 368 17 72
Pokój lekarski48 368 17 74
Lekarz / Ordynator48 368 17 73
DZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
Sekretariat48 368 17 55
Dyżurka pielęgniarek48 368 17 51
Pielęgniarka Oddziałowa48 368 17 52
Pokój lekarski48 368 17 54
Lekarz / Ordynator48 368 17 53
DZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Dyżurka pielęgniarek48 368 17 56
Pielęgniarka oddziałowa48 368 17 57
Pokój lekarski48 368 17 59
Lekarz / Ordynator48 368 17 58
DZIAŁ PEDIATRII
Dział Pediatrii48 368 17 80
Dyżurka pielęgniarek48 368 17 81
Pielęgniarka Oddziałowa48 368 17 82
Pokój Lekarski48 368 17 84
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY
Zakład Opiekuńczo Leczniczy48 368 17 40
Pielęgniarka Oddziałowa48 368 17 41
Dyżurka Pielęgniarek48 368 17 42
PORADNIE
Podstawowa Opieka Zdrowotna48 368 17 90
Rejestracja Poradni48 368 17 91
Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska i Pielęgniarska48 368 17 93
Rejestracja Poradni Ginekologiczno – Położniczej48 368 17 99
Gabinet pielęgniarki położnej48 368 17 92