Dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży DZP-ZO-18-2023

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży zaprasza do złożenia
oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 PLN netto, do
którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019
r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) na:

„Dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej Szpital w Iłży ”

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 168 KB 36
pdf 1. DZP-ZO-18-2023 Środki czystości SWZ.BES Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
262 KB 63
odt Wzór Umowy 57 KB 43
doc Załącznik nr 1 Zapytanie ofertowe 11 KB 67
doc Załącznik nr 2 - Protokół rozbieżności 11 KB 45